KAJ  JE PORTAL DiKUL?

Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) omogoča iskanje informacij v globalnem indeksu orodja za odkrivanje informacij EBSCO Discovery Service, kakor tudi  v lokalnih zbirkah (katalogih knjižnic UL, repozitoriju UL, digitalnih zbirkah visokošolskih in drugih del ipd.), ki bodo vključene postopoma.

Globalni indeks pokriva svetovno znanstveno in strokovno produkcijo na vseh področjih znanosti in zajema na milijone metapodatkov, pridobljenih iz katalogov knjižnic, od različnih založnikov in ponudnikov podatkovnih zbirk, revij, knjig, zbornikov in drugega gradiva, kakor tudi vire s celotnimi besedili publikacij (e-revije, e-knjige) in prosto- oz. odprtodostopne vire na spletu. V iskanje pa je možno vključiti tudi nekatere licenčne informacijske vire, specifične za UL, za katere metapodatki v globalnem indeksu niso zajeti.

Uporaba portala DiKUL je namenjena predvsem študentom, predavateljem in raziskovalcem na UL, vendar je iskanje, pregledovanje rezultatov iskanja in preverjanje informacij o dostopnosti celotnih besedil elektronskih ali tiskanih različic virov omogočeno tudi drugim uporabnikom. Dostop do celotnih besedil publikacij, ki jih v licenčnih podatkovnih zbirkah s celotnimi besedili, paketih e-revij ali e-knjig naročajo knjižnice UL, pa je, v skladu z licenčnimi pogoji,  večinoma dovoljen le za študente, predavatelje in raziskovalce na UL, ki z gesli za oddaljeni dostop lahko do portala dostopajo tudi z lokacij izven UL.

 

MINIMALNE ZAHTEVE BRSKALNIKA ZA UPORABO

Za uporabo DiKUL morate imeti nameščene najmanj sledeče verzije brskalnikov:

Internet Explorer

10.0 ali novejša različica

FireFox

najnovejša in ena predhodna različica

Safari

najnovejša in ena predhodna različica

Google Chrome

najnovejša in ena predhodna različica

Ostale zahteve

JavaScript, dovoljeni piškotki in shramba DOM


Standardno priporočena nastavitev zaslonske resolucije je 1024 x 768 (vendar je za vire Nursing Reference Center (NRC), Rehabilitation Reference Center (RRC), and Patient Education Reference Center (PERC) priporočena resolucija 1280 x 1024).


Ostala priporočila:

 • Uporabniki brskalnika Internet Explorer morajo izključiti funkcijo Compatibility View (združljivostni pogled lahko povzroči, da se nekateri deli vmesnika DiKUL ne prikažejo pravilno).
 • V vmesnikih, ki omogočajo Text-To-Speech (samodejno tvorjenje govora), je za uporabo potrebna različica Adobe Flash Player 10.0 ali novejša. 
 • Brskalnik Netscape ni ustrezno podprt za uporabo portala DiKUL.
 • Uporabniki Windows 8/8.1 naj za branje PDF formatov besedil v vmesniku DiKUL uporabljajo namizno verzijo Internet Explorer-ja. Internet Explorer, verzija Metro, ne podpira Adobe Reader vtičnikov za branje PDF formatov.
 • V brskalniku SAFARI na iOS ali macOS pri uporabi spletnih vmesnikov EBSCO (DiKUL, EBSCOhost…) zasebni način ni podprt. EBSCO platforma zaradi varnostnih zahtev ponudnikov vsebin namesti element v lokalni shrambi, ki ga Safari v zasebnem načinu ne sprejme – v tem primeru je potrebno uporabiti drug brskalnik.

 

PORTAL OMOGOČA:

 • uporabo osnovnega ali naprednega iskanja,
 • iskanje slikovnega gradiva,
 • razvrščanje enotnega seznama rezultatov iskanja po pomembnosti ali datumu objave,
 • natančnejšo izbiro rezultatov iskanja glede na leto izida, vrsto publikacije, vsebinske oznake, jezik, založnika, ponudnika itd.,
 • pregledovanje krajših in daljših zapisov najdenega gradiva,
 • shranjevanje iskalnih izrazov in rezultatov iskanja za kasnejšo uporabo v osebne mape *,
 • skupno uporabo rezultatov iskanja z drugimi uporabniki*.

* - za uporabo je potrebna prijava v portal (ob prvi uporabi ene od funkcij ustvarimo svoj osebni račun za DiKUL - prijava s podatki za osebni račun v  mEga iskalniku NUK ali na EBSCOhost ni možna).

Katalog informacijskih virov vključuje abecedni seznam licenčnih elektronskih informacijskih virov, ki so na voljo uporabnikom UL, kakor tudi najpomembnejše prostodostopne vire. Omogoča tudi iskanje virov po imenu, ponudniku ali založniku in širših vsebinskih kategorijah. Za vsak vir je na voljo povezava na izvirni vmesnik, kratek opis in informacija o dostopnosti za različne vrste uporabnikov.

Katalog e-gradiv omogoča iskanje in pregledovanje posameznih dostopnih naslovov e-revij in e-knjig s celotnimi besedili, izpis seznamov e-revij in e-knjig po širših vsebinskih kategorijah.

Mobilno spletno mesto omogoča uporabo portala na različnih mobilnih napravah.

 


PORTAL DiKUL
 

1. dostop z lokacij izven UL za študente in zaposlene – prijava z geslom za oddaljeni dostop (COBISS/moja knjižnica).

2. Slikovno gradivo – iskanje po specialnih zbirkah slik, zemljevidov, zastav.

Katalog informacijskih virov – seznam posameznih licenciranih in pomembnejših prostodostopnih e- virov, ki so na voljo uporabnikom UL.

Katalog e-gradiv - pregled in iskanje posameznih dostopnih naslovov gradiv s celotnimi besedili.

Povezava na Repozitorij UL in kooperativni bibliografski sistem COBISS.

3. Osnovno iskanje - po ključnih besedah, naslovu, avtorju (privzeti način - poišči vse besede).

4. Možnosti iskanja – natančnejša določitev iskanja v osnovnem načinu: izbira znanstvene vede/področja in dodatnih omejitev iskanja ter možnost spremembe privzetega načina iskanja.

5. Napredno iskanje – po celotnem besedilu ali izbranih poljih v zapisu.

6. Zgodovina iskanja – pregled preteklih iskanj in shranjenih opozoril

7. Za mobilne naprave - prilagojen dostop za uporabo na mobilnih napravah

 


Katalog informacijskih virov
 

1. A – Z abecedni seznam licenčnih in pomembnejših prostodostopnih e-virov, ki so na voljo uporabnikom UL.

2. Iskanje virov po širših vsebinskih kategorijah in vseh podatkih o viru, vključno z opisom (tč. 3).

3. Več podatkov o viru - navedba tipa vira, kratek opis vsebine in obsega, informacija o dostopnosti za različne uporabnike, informacija o založniku, ponudniku ali kreatorju, seznam širših vsebinskih kategorij in podatek o inštituciji, ki vir nabavlja.

4. Ime vira s povezavo na izvirni vmesnik uporabniku omogoča dostop in izvedbo iskanja v izvirnem oknu vira na spletni strani ponudnika.

 


Katalog e-gradiv
 

1. Vse gradivo in Iskanje – abecedni seznami za pregledovanje in okno za iskanje posameznih dostopnih naslovov e-revij in e-knjig s celotnimi besedili.

2. Kategorije - izpis seznamov e-revij in e-knjig po širših vsebinskih kategorijah in podkategorijah (klasifikacija LCSH – Library of Congress Subject Headings).

3. Ponudniki / paketi celotnih besedil - pregledovanje dostopnih naslovov e-revij in e-knjig s celotnimi besedili v posameznih paketih agregatorjev, ponudnikov ali založnikov.

4. Lociraj članek – iskanje točno določenega članka z znanimi bibliografskimi podatki (avtor, naslov članka,   ime revije, leto oz. datum, letnik, številka...).

 


Napredno iskanje
 

1.Okno za vpis iskalnega izraza funkcija autocomplete samodejno predlaga dokončanje vnosa besedila.

Privzeti način iskanja (v vrstici in med okni) je besedno iskanje z logičnim operatorjem AND (poišči vse besede), lahko pa iščemo tudi frazno, z uporabo narekovajev, npr.:

precipitation intensity ali »precipitation intensity«.

Uporaba iskalnih predpon, npr.:

SU precipitation intensity AND measurement.

Krajšanje besed:

(?) – nadomesti 1 znak kjerkoli v besedi

(* ) – nadomesti poljubno število znakov (tudi med besedami)

2.Vodeno iskanje z izbiro več različnih polj zapisa, z znakoma dodajamo ali odvzemamo vrstice za vnos iskalnih izrazov.

3.Izberite disciplino, ki jo želite iskati – natančnejša opredelitev iskalnih zahtev glede na znanstveno vedo / strokovno področje (klasifikacija LCSH).

4.Načini in razširitve iskanja – sprememba načina iskanja (privzeto je »poišči vse besede« oz. logični operator AND) ter izključitev iskanja po celotnih besedilih(privzeti način: vključeno).

5. Omejite rezultate – prikaz rezultatov le iz gradiv s celotnimi besedili, samo iz recenziranih publikacij ali katalogov UL, iz določenega naslova revije ali določenega avtorja, časovno omejevanje, izbor vrste slike ipd.

 


Rezultati iskanja
 

1. Razvrščanje rezultatov iskanja glede pomembnost in na datum (najnovejši, najstarejši).

2. Možnosti strani – prilagoditev oblike izpisa v seznamu rezultatov (kratko, podrobno..), nastavitev števila izpisanih rezultatov (privzeto 20) in števila stolpcev na strani (priporočeno tri).

3. Daj v skupno rabo shranjevanje vseh prikazanih rezultatov na strani in iskalne strategije v mapo, izpis trajne povezave na iskanje, deljenje rezultatov iskanja z drugimi uporabniki (e-pošta, družbena omrežja ipd.), ustvarjanje periodičnega e-poštnega opozorila za iskanje

4. Natančneje določi rezultate – omejevanje prikazanih rezultatov le na vire s celotnimi besedilom za UL, recenzirane publikacije ali kataloge članic UL in za določeno časovno obdobje

5. Fasete za dodatno prilagoditev rezultatov iskanja – izbor glede na vrsto vira, vsebinske ali zemljepisne oznake, založnika, naslov publikacije (npr. izberemo le rezultate iz revije Science) jezik, ponudnika vsebin (npr. izberemo le rezultate iz določenega paketa ali podatkovne zbirke posameznega ponudnika – prikaz po imenih paketov ali zbirk ).

6. Ikoni za hiter ogled zapisa in odlaganje posameznih razultatov v mapo.

7. Povezave na informacijo o dostopnosti celotnega besedila, neposreden dostop do celotnega besedila publikacije in / ali povezava na zapis v COBISS.

 


Izposoja E-knjig
 

1. Izposoja Elektronske knjige v paketu eBook Academic Collection (EBSCO) si je možno tudi izposoditi (prenesti za določen čas na svojo napravo za ogledovanje brez internetne povezave). Več o tem najdete v posebnem navodilu.

 


Zgodovina iskanja / opozorila
 

1. Zgodovina iskanja – prikaz že izvedenih iskanj v trenutni seji, ki jih lahko izbrišemo ali pa združujemo v novo iskanje z logičnima operatorjema AND ali OR, ponoven prikaz rezultatov določenega iskanja ali sprememba iskalnega izraza.

2. Natisni zgodovino iskanja, Pridobi iskanja in Pridobi  opozorila – tiskanje podrobnosti o izvedenih iskalnih strategijah, priklic predhodno shranjenih iskanj in opozoril iz osebne mape.

3. Shrani iskanja / opozorila shranjevanje izvedenih iskalnih izrazov za kasnejšo uporabo in ustvarjanje periodičnega e-poštnega opozorila o novih rezultatih iskanja. Za uporabo teh možnosti je potrebna prijava v My EBSCOhost, po predhodni registraciji oz. kreiranju osebnega računa.

4. Omejitev rezultatov iskanja na zapise znanstvenih revij in knjig, dostopnih s celotnimi besedili.

5. Ikoni za hiter ogled zapisa in odlaganje posameznih razultatov v mapo.

6. Mapa z izbranim gradivom v tekoči seji – za trajno shranjevanje v osebno mapo je potrebna prijava v MyEBSCOhost

 


Pogled mape in osebni račun
 

1. Pogled / Vsebina mape – izbrano gradivo v tekoči seji se po končanem iskanju izbriše.

2. Prijava v My EBSCOhost – potrebna za trajno shranjevanje označenih zapisov gradiva, zgodovine iskanja, opozoril o novih rezultatih iskanja ali številkah revij, opomb itd. Prijava s podatki za osebni račun v  mEga iskalniku NUK ali na EBSCOhost ni možna!

3. Upravljanje z zapisi v mapi – tiskanje, pošiljanje po e-pošti, shranjevanje ter izvoz zapisov v orodja za urejanje bibliografij (EndNote, CITAVI, ProCite, EasyBib,RefWorks, Zotero, referenceManager) v različnih oblikah, formatih ali stilih citiranja.

4. Ustvari nov račun - ob prvi uporabi ene od možnosti (shranjevanje iskalnih izrazov, ustvarjanje opozoril, shranjevanje označenih zapisov, izposoja e-knjig, pošiljanje rezultatov iskanja ipd.) je potrebno ustvariti svoj osebni račun za DiKUL, ki omogoča prijavo za dostop do osebne mape za trajno upravljanje shranjenega gradiva, poizvedb ali osebnih prilagoditev.

 


Osebna mapa
 

1. Moja mapa – seznam shranjenih zapisov gradiva (člankov, slik, video posnetkov, e-knjig itd.), pregled izposojenih in rezerviranih e-knjig, seznam shranjenih trajnih povezav na iskanja in shranjenih iskanj ter opozoril o novih rezultatih iskanj ali novih številkah revij 

2. Upravljanje z zapisi v trenutno izbranem pogledu - brisanje , kopiranje in premikanje označenih zapisov v svoje prilagojene mape.

3.  Moje prilagoditve – dodatne prilagoditve vmesnika z ustvarjanjem svojih map. Pošiljanje in pregled zapisov gradiva v skupni rabi.